Sammen for Hammerfest!
Svett og morro
2014-09-22

Svette og Morro

Ønsker du aktivitet som gjør deg svett og glad?

Graving i Parkgt
2014-09-22

Stegning av nedre del av Parkgata

Varslingsplan / skiltvedtak

Nedre del av Parkgt, stenges pga gravearbeid (se bilde).

Bra mat logo
2014-09-17

Bra mat, for bedre helse.

Kurset er basert på Helsedirektoratets anbefalinger for
kosthold og ernæring.
Detaljregulering for Mørenot - Plankart
2014-09-15

Kunngjøring om vedtak av detaljregulering for Mørenot

Hammerfest kommunestyre fattet følgende vedtak den 11. september 2014:
«Hammerfest kommunestyre egengodkjenner iht. Plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for Mørenot slik den foreligger til behandling.»

Ingressbilde
2014-09-10

Ledige eneboligtomter på Mellomvannet boligfelt

Hammerfest kommune har ledig eneboligtomter for tildeling til privatpersoner i Mellomvannet boligfelt.

Mellomvannet boligfelt ligger på prærien ved Mellomvannet. Feltet har nærhet til barnehage og skole.

Tilgjengelighetspris
2014-09-01

Hammerfest kommunes Tilgjengelighetspris

Utlysning:

Hammerfest kommunes Tilgjengelighetspris

Formål: Tilgjengelighetsprisen skal bidra til å fremme likestilling og likeverd,
sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig
av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
i Hammerfest kommune.

Kystrein
2014-08-26

Reinvarsling

Henvendelser vedrørende rein rettes til Servicekontoret:
per tlf. 78 40 20 00 eller epost. (mandag - fredag kl 08:00 - 15:00)

Web levert av CustomPublish AS