Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

Helhetlig tiltaksplanlegging i Hammerfest havn

Prosjekt "Ren havn": Helhetlig tiltaksplanlegging i Hammerfest havn

Tiltaksplan for opprydding i forurensede sedimenter i Hammerfest havneområde ble ferdigstilt i Desember 2014.
Tiltaksplanen beskriver bl.a. forurensningstilstand, miljømålene for opprydding samt tiltaksvurderinger og mulige tiltaksløsninger. 
De ulike tiltaksområder, deponeringsalternativer, kostnadsvurderinger og framdriftsplan er også beskrevet i rapporten.

 

2015-01-14
Statens vegvesen logo

Reguleringsplanene for Hammerfest snart klare

Reguleringsplanene for omlegging av riksveg 94 gjennom Hammerfest er snart klare til politisk behandling.

2015-01-12
Folkemøte

Folkemøter

I forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, arrangerer Hammerfest kommune folkemøter følgende steder:
Kårhamn, Forsøl, Akkarfjord og Eidvågen / Hønseby

2015-01-09
Veiarbeid

Siden er under utbedring.

Dette kan medføre at enkelte linker og sider ikke fungere optimalt.

Beklager dette

2015-01-06
Web levert av CustomPublish AS