Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

Vurdering av skredfare

Brann og redningstjenesten, NVE,  politi og representant fra idrett og friluftsliv har i dag mandag vært på befaring og vurdert skredfaren i Hammerfestområdet.
Blant annet aktuelle områder som Bybo/Nissenskogen, Sætergamdalen, Blåsenborg og Prærien.
Faregraden settes til Faregrad 2: Moderat fare.

NVE sin skredekspert sier at man bør være forsiktig i nordvendte skråninger med mye snø, da det er kritisk fare for at det kan gå snøskred.

Denne vurderingen vil gjelde frem til fredag denne uka.

2016-02-08
Inngressbilde Seiland nasjonalpark

Seiland nasjonalpark

Seiland nasjonalpark / Sievjju álbmotmeahcci ligger på øya Seiland i Vest-Finnmark og er delt mellom kommunene Alta, Hammerfest og Kvalsund.

2016-02-10
UKM

UKM Hammerfest

Ungdomstjenesten inviterer til forestilling og kunstutstilling i forbindelse med UKM Hammerfest fra 11. februar - 13. februar 2016

2016-02-08

Snøskred bak Bybo/hesteskoblokka

Det gikk et snøskred bak Bybo/hesteskoblokka ved 1600-tida i dag. Brann- og redningstjenesten, Røde kors, ambulanse og politi kom raskt i gang med hjelpearbeidet på stedet.
Tre barn i alderen 8-13 år ble tatt av skredet. De er nå på Hammerfest sykehus med lettere skader.
Ingen er savnet i området. Det er gjort flere søk i løpet av ettermiddagen og kvelden.

Beredskapsledelsen i Hammerfest kommune har vært samlet og har vurdert situasjonen. Kommunen har også varslet Fylkesmannen.

Politiet ber via Twitter folk holde seg unna skredområdet med tanke på nye skred.  NVE kommer til Hammerfest mandag 8. februar på oppdrag fra politiet for å vurdere den generelle skredsituasjonen i kommunen.

For kontakt med beredskapsledelsen i Hammerfest kommune:
Assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, mobil 48138033

2016-02-07
FeFo_logo

Søk tilskudd til skilting av turløyper i Finnmark

For fjerde år på rad spleiser FeFo, Finnmark fylkeskommune, Gjensidigestiftelsen og Sametinget på en stor gavepakke til de friluftslivsinteresserte i Finnmark.

2016-02-03
Web levert av CustomPublish AS