Sammen for Hammerfest!
Folkemøte
2014-11-19

Invitasjon til åpent møte

Sted:                           Scandic hotell, Hammerfest

Tidspunkt:                 Tirsdag 25. november kl. 18.00 - 21.00

Ledige næringstomter
2014-11-19

Ledige næringstomter i Hammerfest kommune

Hammerfest kommune har tomter regulert til næringsvirksomhet ledig for tildeling til næringsaktører i Leirvikhøyda og Svartfjellveien. Områdene er opparbeidet (veg, vann og avløp).

Friskus
2014-11-19

FRISKUS

Fysisk aktivitet gir god helse på kort og lang sikt. Skoler og arbeidsplasser er

viktige arenaer for fysisk aktivitet. Å bevege seg aktivt påvirker konsentrasjonsevner

og adferd/innemiljøet positivt i tillegg til å forebygge fravær.                      Se Oktobervinnerne.

Plankart Rossmolla Meland
2014-10-30

Kunngjøring om vedtak av områderegulering for Rossmolla-Meland

Vedtak i kommunestyret 16.10.2014
 

Web levert av CustomPublish AS