Sammen for Hammerfest!
Parkeringsautomat
2014-09-30

Kirkeparken Parkeringshus

Mandag 1. september ble  Kirkeparken Parkeringshus åpnet for ordinær drift. Det har vært gratis parkering i to uker. Fra 1. sptember må alle betale for parkering inne i parkeringshuset.

Verge
2014-09-26

Prosjekt Hverdagsmestring - Lengst mulig i eget hjem, i eget liv

Fra høsten 2014 kan prosjekt Hverdagsmestring tilby Hverdagsrehabilitering.

Svett og morro
2014-09-22

Svette og Morro

Ønsker du aktivitet som gjør deg svett og glad?

Graving i Parkgt
2014-09-22

Stegning av nedre del av Parkgata

Varslingsplan / skiltvedtak

Nedre del av Parkgt, stenges pga gravearbeid (se bilde).

Bra mat logo
2014-09-17

Bra mat, for bedre helse.

Kurset er basert på Helsedirektoratets anbefalinger for
kosthold og ernæring.
Detaljregulering for Mørenot - Plankart
2014-09-15

Kunngjøring om vedtak av detaljregulering for Mørenot

Hammerfest kommunestyre fattet følgende vedtak den 11. september 2014:
«Hammerfest kommunestyre egengodkjenner iht. Plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for Mørenot slik den foreligger til behandling.»

Ingressbilde
2014-09-10

Ledige eneboligtomter på Mellomvannet boligfelt

Hammerfest kommune har ledig eneboligtomter for tildeling til privatpersoner i Mellomvannet boligfelt.

Mellomvannet boligfelt ligger på prærien ved Mellomvannet. Feltet har nærhet til barnehage og skole.

Web levert av CustomPublish AS