Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

Statens vegvesen

Setter tak for bompenger i Hammerfest

Bompengene i Hammerfest vil bli på samme nivå som de andre byene i Nord-Norge som har vedtatt bompenger.  [17.04.2015]

Det betyr at det vil koste 15 kroner å passere bommene inn mot sentrum av Hammerfest for privatbiler og 45 kroner for tyngre kjøretøy. Dette er det samme som i Bodø. 

2015-04-18
Feiebil

Kosting av sand.

Kommunalteknisk drift ved Vei og Verksted, har startet kosting av kommunale gater.

Vi har startet i sentrum, deretter prioriterer vi 17.mai ruta, for så å jobber oss utover til andre kommunale gater.

2015-04-15
Kommunereformen

Folkemøter om kommunereformen


  • Kvalsund: onsdag 22.4, kl. 18.00-20.00 i Miljøbygget

  • Hammerfest: mandag 27.4, kl 18.00-20.00 i kommunestyresalen


2015-04-15
Eni Norge Goliat plattform

ÅPENT HUS I KOMMUNESTYRESALEN I HAMMERFEST RÅDHUS

I forbindelse med den historiske begivenheten at  ENI’s Goliatflyter ankommer Hammerfest, vil det bli et ankomstarrangement i kommunestyresalen.

Arrangementet avvikles 17. april fra kl 1200 til kl 1400.

2015-04-14
Bredbånd

Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - høring

I 2014 kom det en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. I 2015 har staten satt av 110 millioner kroner til ordningen. Kommuner og fylkeskommuner kan søke på disse midlene.

2015-04-13
Web levert av CustomPublish AS