Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

Statens vegvesen

Offentlig ettersyn ifm. detaljregulering for rv.94 Jansvannet – Fuglenes

Statens vegvesen har etter avtale og samarbeid med Hammerfest kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for ny rv. 94 på strekningen Saragammen-Fuglenes. Formålet med planarbeidet er å bidra til en ny rassikker veg med bedre framkommelighet og større trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

2015-07-01
Valglogo_gull_bokmaal.jpg

Tidligstemming

2015-07-01
Kommuneplanens samfunnsdelen

Varsel om høring

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 for Hammerfest kommune

I hht plan og bygningslovens §11-12 og §11-14, varsles det herved om høring av revidert forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027.

Hammerfest kommune vedtok 18.6.2015 forslag til kommuneplan som sendes ut på høring.
Arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel bygger på vedtatt planstrategi og planprogram.

 

2015-06-30
Friluftsåret 2015

Hammerfest kommune inviterer store og små til friluftstur i nærmiljøet.

Hvor: Mellomvannet vis a vis flyplassen

Tid: Tirsdag 30. juni fra kl. 17- 20

2015-06-24
Web levert av CustomPublish AS