Sammen for Hammerfest!
Kystrein
2014-08-26

Reinvarsling

Henvendelser vedrørende rein rettes til Servicekontoret:
per tlf. 78 40 20 00 eller epost. (mandag - fredag kl 08:00 - 15:00)

Logoen Sommerfugl, for verdensdag for psykisk helse
2014-08-22

Verdensdagen for psykisk helse

Dora Thorhallsdottir: Det var ikke sånn det skulle bli...

Velkommen til en kveld med fokus på psykisk helse og hverdagsstress. Forbered dere på en kveld med latter og selvransakelse.

Torsdag 2. oktober fra kl. 18:00 ved AKS.

Oversiktsbilde - Hammerfest sett fra byfjellet Salen
2014-07-29

Norges mest fremgangsrike kommune

Kommune NM - Hammerfest kommune klatret 182 plasser

Verge
2014-07-21

Prosjekt Hverdagsmestring - Lengst mulig i eget hjem, i eget liv

Fra høsten 2014 kan prosjekt Hverdagsmestring tilby Hverdagsrehabilitering.

Lekeplass - Svarthammeren, Rypefjord
2014-07-18

Ny lekeplass - Svarthammeren, Rypefjord

Hammerfest kommune har åpnet en ny lekeplass i Rypefjord.

Detaljregulering Eidegården - oversiktsbilde
2014-07-16

Varsel om oppstart av detaljregulering for Eidegården

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8 sendes hermed ut forvarsel for detaljregulering for Eidegården, Sørøya, gårds- og bruksnummer 3/2.

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025
2014-07-04

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Kunngjøring om vedtak

Vedtak om revidert kommunedelplan

Det kunngjøres herved at Hammerfest kommunestyre i møte 19.06.14, sak PS 45/14 har vedtatt Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord, 2014-2025. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf plan- og bygningslovens § 11-15, siste ledd.

Detaljregulering for Baksalen Skole
2014-07-04

Detaljregulering for Baksalen Skole - Kunngjøring om vedtak

I henhold til Plan- og Bygningsloven §12-12 meddeles det herved at Hammerfest kommunestyre, i møte den 19.06.14, sak PS 46/14, har vedtatt ovenfor nevnte reguleringsplan.

Formålet med planen er blant annet å legge til rette for bygging av ny skole og barnehage i Baksalen, samt ivareta hensynet til idretts- og nærmiljøanlegg, adkomst, trygg skolevei, snarveier, parkering, snødeponier mm.

Web levert av CustomPublish AS