Sammen for Hammerfest!
Bra mat logo
2014-09-17

Bra mat, for bedre helse.

Kurset er basert på Helsedirektoratets anbefalinger for
kosthold og ernæring.
Detaljregulering for Mørenot - Plankart
2014-09-15

Kunngjøring om vedtak av detaljregulering for Mørenot

Hammerfest kommunestyre fattet følgende vedtak den 11. september 2014:
«Hammerfest kommunestyre egengodkjenner iht. Plan- og bygningslovens § 12-12 detaljregulering for Mørenot slik den foreligger til behandling.»

Italiensk uke
2014-09-12

Italiensk uke

Hammerfest kulturskole og Arktisk Kultursenter arrangerer Italiensk uke i Hammerfest d. 15.-19.9.

Ingressbilde
2014-09-10

Ledige eneboligtomter på Mellomvannet boligfelt

Hammerfest kommune har ledig eneboligtomter for tildeling til privatpersoner i Mellomvannet boligfelt.

Mellomvannet boligfelt ligger på prærien ved Mellomvannet. Feltet har nærhet til barnehage og skole.

Tilgjengelighetspris
2014-09-01

Hammerfest kommunes Tilgjengelighetspris

Utlysning:

Hammerfest kommunes Tilgjengelighetspris

Formål: Tilgjengelighetsprisen skal bidra til å fremme likestilling og likeverd,
sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig
av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
i Hammerfest kommune.

Kystrein
2014-08-26

Reinvarsling

Henvendelser vedrørende rein rettes til Servicekontoret:
per tlf. 78 40 20 00 eller epost. (mandag - fredag kl 08:00 - 15:00)

Logoen Sommerfugl, for verdensdag for psykisk helse
2014-08-22

Verdensdagen for psykisk helse

Dora Thorhallsdottir: Det var ikke sånn det skulle bli...

Velkommen til en kveld med fokus på psykisk helse og hverdagsstress. Forbered dere på en kveld med latter og selvransakelse.

Torsdag 2. oktober fra kl. 18:00 ved AKS.

Web levert av CustomPublish AS