Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nyheter

Fosterhjem

Hjemme hos...

Mange barn i Nord-Norge har behov for fosterhjem. Kan du hjelpe oss å spre info om fosterhjemsarbeid gjennom et møte hjemme hos deg selv?

2015-03-23
JobbNorge

Diverse sommerjobb ungdom 16 - 18 år er utlyst.

Nå er diverse sommerjobb – Ungdom 16 – 18 år utlyst i Jobbnorge.

2015-03-12
reguleringsavgrensing

Varsel om oppstrart av reguleringsarbeid for Forsøl Østre

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved at Hammerfest kommune har igangsatt følgende planarbeid: Detaljregulering for Forsøl østre i Hammerfest kommune. Rambøll er engasjert som planfaglig konsulent på planarbeidet med MWA AS som underleverandør.

2015-03-11
Plankart hvor adkomsten er flyttet i henhold til detaljtegningen

Endring av reguleringsplan for Hammerfest Arena til høring

I møtet i styret for plan og utvikling MU den 24. februar ble følgende vedtak gjort:

Vedtak

  • Styret for miljø og utvikling vedtar endringen av detaljreguleringen for Hammerfest Arena etter plan og bygningslovens § 12-14. Planen sendes ut på høring til berørte parter i lovpålagt tid.
  • § 2.4 i planens bestemmelser fjernes
2015-03-03
Web levert av CustomPublish AS