Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Fiks GataMi - Fiks gata mi!

Fiks gata mi!

 


Gjennom Fiks gata mi! kan du som innbygger sende meldinger til Hammerfest kommune om saker i ditt nærmiljø. Meldinger som kommer inn til Fiks gata mi! blir videresendt til aktuell fagavdeling for håndtering / oppfølging.

Fiks gata mi! brukes for innmelding av ordinære saker.

Vedrørende kosting av gater, så er hovedveien med fortau Statens vegvesen sitt ansvar, Fjordaveien - Strandgata (gårdeier er ansvarlig for fortauet) - Fuglenesveien, Finnmarksveien til Melkøya og Forsøl.

Kommunale gater er det kommunalteknisk drift sitt ansvar, vi har startet i sentrumsnære områder å koste, og vil jobbe oss utover til alle boliggater etter hvert.

Akutte meldinger som for eksempel vannlekkasje, flom, åpen kum, farlige gjenstander som kan utgjøre en risiko eller lignende, kontakt vakttelefon for vei; 907 67 741 eller vakttelefon for vann og avløp; 415 25 098

 

Kartpunkt
Større kart

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS