Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Barn, unge og familie - Barn og unge

Barn og unge

Barenhage

Barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livvsyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Se mer her.jpeg

Profilbarn

Forebyggende tjenester

Helsesøster

Helsesøstertjenesten

Barn og ungdom 0–20 år og deres foreldre, samt hele befolkningen når det gjelder forebyggende smittevernarbeid og miljørettet helsevern.

Se mer her.jpeg

Ungdommer

Ungdom

Tjenester som er direkte knyttet til ungdom har vi samlet på denne siden.

Se mer her.jpeg

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS