Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Barn, unge og familie - Barn og unge

Barn og unge

Barenhage

Barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til utrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

helsesøstertjenesten

Helsesøstertjenesten

Helsesøstertjenesten består av helsesøster, jordmor, lege og kommunpsykolog. Det meste av virksomheten foregår i helsestasjonens lokaler i Strandgata 52, 6. etasje, men kontortid på skoler, samt hjemmebesøk til familier med nyfødte barn, utgjør en vesentlig del av tjenesten.

Ungdommer

Ungdom

Tjenester som er direkte knyttet til ungdom har vi samlet på denne siden.

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS