Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Forebyggende tjenester

Barnehage_profilbarn

Barnevern

Barn under 18 år. Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna.
Når barnet samtykker kan tiltak som er iverksatt før barnet fyller 18 år opprettholdes eller erstattes av andre tiltak etter Lov om barneverntjenester inntil barnet har fylt 23 år.
Se mer her.jpeg

PPT

PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Fakta
PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Målet er at PP-tjenesten skal arbeide systemrettet og hjelpe skoler med å sikre at alle barn og unge med behov for særskilt hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser.
Se mer her.jpeg

Tili:ut

Tili:ut

Vi i Tili:ut svarer deg på alt du lurer på innen rus, psykisk helse, seksualitet og kriminalitet.

Se mer her.jpeg

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS