Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Selvbetjening - Tjenestekatalog - Tjenester A-Å - Institusjon - Langtidsopphold

Institusjon - Langtidsopphold

Tjenestens målgruppe

Pasienter som har behov for pleie og omsorg hele døgnet.

Formål med tjenesten

Legge forholdene til rette for eldre mennesker slik at de får en verdig alderdom.

Sørge for at hver enkelt blir ivaretatt, føler trygghet, får omsorg, og at alle gjennom brukermedvirkning får dekket sine behov ut fra sitt ståsted.

Tjenesten omfatter

Heldøgns institusjonsopphold for pasienter som har behov for langtidsopphold.

Hva kreves for å motta tjenesten

Pasienten må være ute av stand til å ivareta egne behov.
Tiltak i hjemmet skal være prøvd før en søker langtidsplass.
Viktige kriterier:

 • Maksimalt med hjemtjenester
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Tilrettelegging av bolig
 • Hjelpemidler i hjemmet (elektrisk komfyrvakt, gelender, hygieneartikler, ganghjelpemidler)
 • Dagopphold
 • Rullering av korttids/avlastningsopphold
 • Rehabilitering
 • Behov for to personer ved stell
 • Må mates
 • Må ha tilsyn hele døgnet

Hva gjør kommunen

Når søknaden er mottatt har hjemmesykepleien ansvar for å foreta en vurdering av søkerens tilstand og behov. Dette gjøres ved hjemmebesøk hos søkeren.

Etter vurderingen sender hjemmesykepleien søknaden videre til inntaksteamet.
Inntaksteamet består av pleie- og omsorgsfaglig ansvarlig, rådgiver, virksomhetsleder Pensjonærhjemmet, virksomhetsleder korttids- og rehabiliteringsenheten, virksomhetsleder Hjemtjenesten, og fagleder Ergo- fysioterapitjenesten.
Inntaksteamet har møte ukentlig.

Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Søker meddeles skriftlig om vedtaket og det informeres om klagerett.

Hvordan søke tjenesten

Tjenesten kan søkes elektronisk via kommunes selvbetjeningsportal.

Søknadsskjema "Søknad om pleie- og omsorgstjenester" for manuell utfylling fås av hjemmesykepleien eller Servicekontoret.
Det er ingen søknadsfrist.

Skriftlig søknad leveres på Servicekontoret eller sendes:
Hammerfest kommune
Helse og pleie
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Har du behov for mer informasjon ta kontakt med hjemmesykepleien på telefon 784 02716.

Lenker
Vederlagets størrelse ved langtidsopphold (Se gjeldende gebyr- og avgiftsregulativ)
 
Helse- og omsorgstjenester - skjema 2014 (revidert utgave)

Kontakt for mer informasjon

Helse og pleie - Sektoradministrasjon
Postboks 1224
9616 Hammerfest
Tlf: 784 02000
Fax: 784 02701
postmottak@hammerfest.kommune.no

 
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS