Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Selvbetjening - Tjenestekatalog - Tjenester A-Å - Kunnskapsprøve - Etablererprøve for serveringsvirksomhet

Kunnskapsprøve - Etablererprøve for serveringsvirksomhet

Tjenestens målgruppe

Styrer ved serveringssted.

Andre interesserte.

Formål med tjenesten

Å sikre at styrer ved serveringssted har grunnleggende kunnskap om relevante lover og forskrifter samt økonomistyring.

Tjenesten omfatter

Alle som skal etablere eller drive serveringssted der det skal foregå servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet, må avlegge etablererprøve.

Kravet om at serveringsstedets styrer skal ha bestått en etablererprøve framkommer av serveringsloven, § 5.

Om etablererprøven:

  • Etablererprøven etter serveringsloven er en flervalgsprøve med 50 spørsmål.
  • Hvert spørsmål har mist tre svaralternativer. Kun ett svaralternativ er riktig.
  • Kandidaten hr 90 minutter til disposisjon. I tillegg kommer 10 minutter til å overføre svarene  til rettekolonnen på forsiden av prøven.
  • For å bestå prøven må minst 40 spørsmål være korrekt besvart.
  • Det er tillatt å benytte lovsamling ved prøveavleggelse. (Lånes ut av Servicekontoret.)

Ikke bestått prøve:
Dersom kandidaten ikke består prøven i første forsøk, kan vedkommende ta opp prøven igjen på et senere tidspunkt. Det er ingen begrensninger i antall ganger en person kan forsøke å ta etablererprøven.

Hva kreves for å motta tjenesten

Etablererprøven skal prøve kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, alkoholloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen og arbeidsmiljølovgivningen.

Forberedelse til prøven:
Prøven er basert på læreboken "Læremateriell, Etablererprøven for serveringsvirksomhet". Boken kan kjøpes fra:

VINN
8512 Narvik
Telefon 76 96 72 00
E-post: firmapost@vinn.no
Hjemmeside: www.vinn.no

Hva gjør kommunen

Kommunen er ansvarlig for å avholde etablererprøve for styrere av serveringssteder i kommunen som har eller søker om serveringsbevilling.

Ansvaret ivaretas av Servicekontoret.

Hvordan søke tjenesten

Ta kontakt med Servicekontoret for å avtale dag og tid for prøve.

Prøven gjennomføres i Servicekontorets lokaler i Rådhuset, Rådhusplassen 1.  

Gyldig legitimasjon skal fremvises ved oppmøte for prøveavleggelse.

Servicekontoret retter prøven. Det utstedes bevis når prøven er bestått. Bestått etablererprøve gjelder uten tidsbegrensning.

Det kreves gebyr for etablererprøve i henhold til forskrift om etablererprøven for styrer av serveringssted §7. Gebyret betales i Servicekontoret eller etter faktura.


Lenker
Rundskriv K-2/00 17.07.2000 (Lovhjemmel/vedtekt)
 
Forskrift om etablererprøve (Lovhjemmel/vedtekt)
 
Serveringsloven (Lovhjemmel/vedtekt)
 
Bevillingsgebyr, herunder gebyr for kunnskapsprøver (Se gjeldende gebyr- og avgiftsregulativ)
 

Kontakt for mer informasjon

Servicekontoret
Postboks 1224
9616 Hammerfest
Tlf: 784 02500
Fax: 784 02570
servicekontoret@hammerfest.kommune.no
/

 
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS