Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
mammografi

Mammografi bussen i Hammerfest

I perioden 10.4 – 10.05.2012 vil alle kvinner født i 1941 – 1960 i Hammerfest kommune bli invitert til mammografiundersøkelse.

 

MAMMOGRAFIPROGRAMMET
Masseundersøkelsen mot brystkreft
 
Hva er mammografiprogrammet?
Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50 – 69 år om mammografi annet hvert år. Tilbudet gis i trådd med europeiske retningslinjer for mammografiscreening. Målsettingen med programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant inviterte.
Mammografiprogrammet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Kreftregisteret, Statens strålevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt og helseforetakene.
Siden oppstarten av programmet i 1995/96 har 2,5 millioner invitasjoner blitt sendt ut, og 2 millioner screeningundersøkelser er gjennomført. Oppmøtet i programmet er om lag 76 %.   Det oppdages nær 1000 nye brystkrefttilfeller per år i programmet, de fleste av disse i et tidlig stadium.
Hvor foregår undersøkelsen og eventuelle tilleggsundersøkelser?
I perioden 10.4 – 10.05.2012 vil alle kvinner født i 1941 – 1960 i Hammerfest kommune bli invitert til mammografiundersøkelse. Det inviteres i alt 1042 kvinner i kommunen. Kvinnene blir invitert i forhold til bildetakingstidspunktet ved siste oppmøte. Nye kvinner blir fordelt mellom disse. I forrige runde møtte 69 % av de inviterte kvinnene fra Hammerfest kommune.
Kvinnene vil inviteres til bildetaking i mammografibussen som står på parkeringsplassen ved Rådhuset i Hammerfest.
Alle som deltar i Mammografiprogrammet får svarbrev fra Kreftregisteret eller sitt brystdiagnostiske senter, de fleste i løpet av 14 dager etter undersøkelsen. Om lag 4 % av kvinnene som møter til mammografi, blir innkalt til grundigere undersøkelse. Dette vil finne sted ved Brystdiagnostisk  senter på UNN Tromsø. Eventuell videre oppfølging vil normalt skje ved sykehuset.
Egenandelen ved deltakelse er 218 kr. Prisen inkluderer bildetaking og eventuell oppfølging.
Kontaktpersoner:
Kreftregisteret, telefon 22 45 13 00
Jan Husebye (rådgiver)
Gunnhild Mangerud (rådgiver)
Morten Olsen (spesialkonsulent)
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS