Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Matombringing

Oppdatert: 16.01.2017

Tjenestens målgruppe

Hjemmeboende eldre, funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å lage middag selv.

Formål med tjenesten

Sikre tilfredsstillende ernæring og forebygge underernæring.
 

Tjenesten omfatter

Varm middagsmat bringes fra Rypefjord sykehjem hver dag mellom kl. 12.00 og kl. 14.00.

Den som blir tildelt matombringing betaler for det antall porsjoner som er levert.

Hva kreves for å motta tjenesten

Forutsetninger:

  • Må bo i kommunen
  • Må være ute av stand til å lage seg varm middagsmat
  • Må være ute av stand til å skaffe seg varm middagsmat
  • Må være godt motivert for tilbudet

Kriterier:

  • Forebygge underernæring ved fare for dette
  • Forebygge dårlig allmenntilstand på grunn av underernæring
  • Forebygge innleggelse i institusjon
  • Fare for skade ved bruk av kjøkkenutstyr

Forutsetningene skal alltid være innfridd og minst et av kriteriene må være tilstede for at vedtak om hjelp skal fattes.

Hva gjør kommunen

Når henvendelsen er mottatt kontakter hjemmesykepleien søker slik at det kan avtales et hjemmebesøk for å kartlegge behovet for matombringing.

Etter kartleggingen sender hjemmesykepleien søknaden til virksomhetsleder for hjemtjenesten som innhenter opplysninger hos kjøkkensjefen på Rypefjord Sykehjem angående kapasitet for matombringing.

Søknaden behandles av et tildelingsteam bestående av virksomhetsleder for hjemtjenesten, virksomhetsleder for psykiatritjenesten og en konsulent fra sektor for helse og pleie.
Tildelingsteamet har møte ukentlig. 

Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Søker underrettes skriftlig om vedtaket.
Det underrettes om klageadgang.

Hvordan søke tjenesten

Behovet kan meldes til hjemmesykepleien på telefon 78 40 27 16 eller det kan søkes skriftlig.
Søknadsskjema "Søknad om pleie- og omsorgstjenester" fås av hjemmesykepleien eller på Servicekontoret.

Tjenesten kan søkes elektronisk via kommunes selvbetjeningsportal.

Det er ingen søknadsfrist.

Skriftlig søknad leveres på Servicekontoret eller sendes:
Hammerfest kommune
Helse og pleie
Postboks 1224
9616 Hammerfest


Lenker
Lov om sosiale tjenester § 4-2 a (Lovhjemmel/vedtekt)
 
Hjemmebaserte tjenester - Egenandel for matombringing (Se gjeldende Gebyr- og avgiftsregulativ)
 
Søknadsskjema revidert 2014.pdf

Kontakt for mer informasjon

Fag- og forvaltningsenheten
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Besøksadresse: Strandgata 52, 4. etasje (Strandparken)
Tlf: 78 40 27 03
postmottak@hammerfest.kommune.no


 
Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut
Web levert av CustomPublish AS