Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Nytt avløpsanlegg i Forsøl

Hammerfest kommune skal bygge nytt avløpsanlegg i Forsøl. Anlegget vil bestå av tre pumpestasjoner, slamavskiller og bygging av avløpsledninger på strekningen fra indre Forsøl til utslipp nord for Forsølholmen.

Planlagt oppstart graving uke 19, 2012.

Med eventuelle ønsker om utskifting av private stikkledninger, kontakt entreprenør Odd Mathisen A/S, tlf. 91107862.

Vann og Avløp
Vakttlf. 415 25 098


Avløpsanlegg Forsøl

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS