Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Revidering av Tematisk kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012 -2019, handlingsprogram 2012 – 2016

Hammerfest kommune planlegger oppstart av arbeidet med revidering av Tematisk kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2019, handlingsprogram 2012-2016.
Revidering av planen skal foregå hvert 4. år.

Det er et krav fra kulturdepartementet at alle kommuner må ha en tematisk kommunedelplan som grunnlag for tildeling av spillemidler til idrett- nærmiljø og friluftsanlegg/områder. Prosjekter som ikke er med i planen er ikke spillemiddelberettiget.

Vi ber derfor lag, foreninger eller velforeninger som har planer om bygging og/eller rehabilitering av idrett- eller friluftsanlegg  i perioden, om å melde fra om dette innen 15.09.11.

Meldingen sendes til:     Hammerfest kommune
                                            Idrett og friluftsliv
                                            Boks 1224
                                            9616 Hammerfest
 

Idrett web

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS