Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Rypefjord Sykehjem

Det er et sykehjem i Hammerfest kommune:

  • Rypefjord sykehjem som ligger i Krøkebærveien 3 i Rypefjord.

Målet til sykehjemmene er å legge til rette forholdene for eldre mennesker slik at de får en verdig alderdom. Man skal sørge for at hver enkelt blir ivaretatt, føler trygghet og får omsorg. Samtidig skal hver enkelt ha innflytelse på ting som berører dem direkte og skal få dekket sine behov ut fra sitt ståsted.

Les mer om

Type opphold

 

Elektronisk søknad Sykehjemsplass og institusjonsopphold kan søkes elektronisk via kommunes selvbetjeningsportal.
 


Telefon: 78402751

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS