Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Barn, unge og familie - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage
Profilbarn

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Nasjonale moderasjonsordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage.

 1. Redusert foreldrebetaling: Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.
 2. Gratis kjernetid: Barn fra 3 år (og barn med utsatt skolestart) som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.
 3. Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Hammerfest kommune følger de nasjonale satsene.  

 

 

Fra 1.1.2018

Fra 1.1. 2017

Fra 1.8. 2016

Fra 1.8. 2015

Makspris

2910 kroner

2730 kroner

2 655 kroner

2 580 kroner

Inntektsgrense for redusert foreldrebetaling

533 500 kroner

486 750 kroner

486 750 kroner

473 000 kroner

Inntektsgrense for gratis kjernetid for 3,4 og 5 åringer

533 500 kroner

450 000 kroner

405 000 kroner

405 000 kroner

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er Hammerfest kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for både kommunale og private barnehager. 

Vi har ingen søknadsfrist for søknad om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. Men vi oppfordrer foreldre/foresatte til å søke snarest mulig og før plassen tas i bruk/oppstart av nytt barnehageår.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra og med den måneden søknaden mottas av Hammerfest kommune og ut barnehageåret.

Tilsendt faktura må betales i sin helhet i påventa av vedtak om redusert foreldrebetaling. Fratrekk vil komme på faktura når vedtak foreligger. 

Søknadsrutiner

 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet
 • Det er kommunen der barnet er folkeregisterregistrert som skal behandle søknad om reduksjon
 • Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen via vårt elektroniske søknadsskjema. Skjema blir tilgjengelig 1.8.18
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid kan gis for ett barnehageår av gangen. Ny søknad må sendes for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra søknadsmåneden/oppstartsmåneden og ut barnehageåret. 
 • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Beregningsgrunnlag

 • Gjeldende makspris
 • Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.
 • Gratis kjernetid gjelder de tre siste årene i barnehagen. I tillegg gjelder det barn med utsatt skolestart. Foresatte må ha samlet årsinntekt under vedtatt inntektsgrense.​ 
 • Barn som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50 %  av det den betaler for det første barnet.

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.
 • Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV

Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Hammerfest kommune, Barn og Unge, Postboks 1224, 9616 Hammerfest

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt. 
Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.

Spørsmål?

Spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratet sin nettside. 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS