Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!
Hjem - Helse og velferd - Sosiale tjenester - Sosiale tjenester

Sosiale tjenester

Sosiale tjenester

Alle har rett til nødvendige sosiale tjenester i den kommunen de bor i.
Kommunen har plikt til å informere om de ordninger som finnes.

Den kommunale sosialtjenesten gir informasjon og veiledning som kan hjelpe til å løse eller forebygge sosiale problemer. Hjelpen er gratis for alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Den som ikke kan sørge for eget livsopphold eller dra omsorg for seg selv, kan ha krav på økonomisk støtte fra sosialetjenesten og/eller andre tjenester. 
I Hammerfest er den kommunale sosialtjenesten underlagt NAV Hammerfest.

I tillegg tilbyr kommunen og andre offentlige etater i Hammerfest en del økonomiske og praktiske tjenester og tiltak som har stor betydning for mange.

Les mer:

Flere tjenester:

For flere tjenester jf lov om sosiale tjenester henvises det til menypunktet Pleie og omsorg i venstremenyen.


Kontaktinformasjon - NAV Hammerfest:

Besøksadresse: Strandgata 52 (Strandparken), Hammerfest
Postadresse: Postboks 415, 9615 Hammerfest
Telefon: 78 38 95 80
Telefax: 78 38 95 81
E-post:
Hjemmeside: http://www.nav.no
 

 

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS