Visning: A A A A A
Sammen for Hammerfest!

Vei

 Foto: Einar Jensen

Virksomheten vei og verksted, har ansvar for de kommunale veiene i Hammerfest kommune og vedlikeholdet av disse.

Viktige meldinger kommunale veier
I åpningstiden - kontakt Servicekontoret for meldinger som gjelder kommunale veier.

Utenom åpningstid (etter kl. 14.30 på hverdager, i helger og på helligdager) - ring vakttelefonen, tlf. 907 67 741. Vakttelefonen er kun betjent i perioden uke 43 til uke 22. 

Vei- og trafikkinformasjon
Vei- og trafikkinformasjon for Riksvei 94 og Fylkesvei 391, får du ved å kontakte Vegmeldingstjenesten på tlf 175 eller se Veginformasjon på Statens vegvesen sine hjemmesider. Vær oppmerksom på at Vegmeldingssentralen ikke dekker de kommunale veiene i Hammerfest.

Sandkasser er plassert ut; Her

I menyen til venstre finner du flere artikler som omhandler vei.

Arbeidsvarsling

Viser til Håndbok N301 Arbeid på og ved vei – krav og retningslinjer til varsling og sikring.

For å kunne utføre arbeid på eller ved kommunal og offentlig vei, ( nærmere enn 4 meter fra fortau) Merk: også privat vei hvis den brukes til allmenn ferdsel, skal det søkes om arbeidsvarlig til Hammerfest kommunen.

Ansvarlig søker skal ha arbeidsvarslingskurs del 2, søknaden godkjennes av kommunalteknisk drift eller av Hammerfest parkering KF.

De som skal arbeide på eller ved vei skal ha arbeidsvarslingskurs del. 1.

 

Søknaden rettes til:

E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Eller til: gravetillatelser@hammerfest.kommune.no

E-post: parkering@hammerfst.kommune.no

 

De som godkjenner varslingsplan på kommunal vei har e-post:

Svein.gamst@hammerfest.kommune.no

Jan.gunnar.hjellnes@hammerfest.kommune.no

Goggen.hansen@hammerfest.kommune.no

 

For arbeid på eller ved FV. og RV. Skal Statens vegvesen godkjenne varslingsplan.

Søknaden rettes til e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

 

Hammerfest kommune, kan bistå i søknadsprosessen.


Kontaktinformasjon - Vei og verksted:
Besøksadresse: Seilmakerveien 3, Hammerfest (Prærien)
Postadresse: Postboks 1224, 9616 Hammerfest
Telefon fagleder vei: 907 67 738
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no 

Vakttelefon brøyting og strøing (fra kl 14.30 til kl 07.00): 907 67741

Virksomhetsleder: Pål Mansika, mobil nr.: 907 67 738

 

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS